Γέροντας Παίσιος:

"Τελικά θα τα βολέψει ο Θεός τα πράγματα. ʼπιστος άνθρωπος μετά από ένα διάστημα δεν θα βρίσκεται.Αλλά τώρα είναι που θα εργασθεί κανείς. Περνάμε τα χειρότερα χρόνια!Πολλοί άγιοι θα ήθελαν να ζούσαν στην εποχή μας, γιατί θα τους δίνονταν η ευκαιρία να αγωνιστούν πολύ. Και πολλοί ευλαβείς Χριστιανοί θα ήθελαν να ζούσαν στην εποχή μας, για να αγωνιστούν πιο πολύ. Αλλά εμείς δυστυχώς μένουμε έτσι".
http://anninos3.blogspot.com/2010/06/blog-post_3922.html

0 Comments:

Post a Comment