Η ιδέα της νομιμοποίησης των ναρκωτικών για την καταπολέμηση της ναρκομανίας, που διατυπώθηκε στην έκθεση της λεγόμενης Παγκόσμιας Επιτροπής εκπόνησης πολιτικής στον τομέα της καταπολέμησης της διάδοσης των ναρκωτικών, είναι αβάσιμη και θα προκαλέσει αύξηση της ναρκομανίας.

Αυτή την άποψη εκφράζουν Ρώσοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της καταπολέμησης της απειλής των ναρκωτικών. Σχετικό παράδειγμα αποτελεί η Σουηδία, η οποία τον περασμένο αιώνα προέβει σε ολοκληρωτική ελευθεροποίηση των ναρκωτικών και ως αποτέλεσμα σε δέκα χρόνια η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά στη χώρα απόκτησε επιδημικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια εκπονήθηκε το σουηδικό αντιναρκωτικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται στην εγκληματοποίηση της κατανάλωσης ναρκωτικών. Αντίθετο παράδειγμα αποτελεί η Ολλανδία, η οποία μετατρέπεται σε υπεράκτια ζώνη ναρκωτικών, στην οποία τα χρηματιστικά θέματα επιλύνονται με τη βοήθεια του ναρκοτουρισμού.

greek.ruvr.ru/.html

0 Comments:

Post a Comment