Είναι γεγονός ότι ό Γέροντας Δαμασκηνός είχε καταφέρει να διαφυγή την προσοχή των ανθρώπων. Έθεωρήθη από τους πολλούς απλώς ως ένας «ευλαβής λευίτης». Όταν μιλούσε για πνευματικές καταστάσεις, απέκρυπτε τα υπερφυή βιώματά του, προβάλλοντας τις εμπειρίες του στα πρόσωπα συγχρόνων ανεγνωρισμένων αγίων μορφών: «Πώς τον χαίρεται ή ψυχή μας, όταν μαθαίνουμε ότι ό πατήρ Παίσιος, ό πατήρ Πορφύριος, ό πατήρ Ιάκωβος, ό πατήρ Σωφρόνιος είδαν τον άκτιστο Φώς! Άλλος έμεινε μέσα εις αυτό μία ώρα, άλλος δυο ημέρες, άλλος στιγμές!... Τον σκεπτόμεθα και ευφραίνεται ή ψυχή μας και λέμε: Να βλέπαμε και εμείς τον άκτιστο Φώς! Γιατί είναι ή παρηγοριά του Θεού, είναι ή Βασιλεία του Θεού!

»Μπορούμε, όμως, και εμείς να τον ατενίζουμε, μεταβάλλοντας την νόηση μας σε όραση. Ό Θεός είναι Φώς! Και είναι ό Επίσκοπος του απείρου! Τον φώς του Προσώπου Του επισκοπεί τα σύμπαντα και τα καταγλαΐζει με την άρρητη δόξα Του! Και είναι πανταχού Παρών. Ημπορεί να είναι κάπου ό Θεός και να μην είναι εκεί Φώς; Όταν σκεπτώμεθα τον Θεόν από πολύ κοντά, όταν ό νους μας έχει γίνει οφθαλμός και ατενίζει τον Θείον βλέμμα, τότε είμεθα νοητά μέσα στον Φώς. Άς φέρομαι ύλη. Μπορούμε και από 'δώ να ζήσωμε τον άκτιστο Φώς».

Ό Παππούς, ως κοινωνός αρρήτων βιωμάτων, μεταμορφωνόταν συνεχώς από δόξης εις δόξαν. Γι' αυτόν δεν υπήρχε στάσης η υποχώρησης, αλλά μόνον προέλασης προς τις «χιονοφεγγόφωτες κορυφές», όπως τις αποκαλούσε. Τα λόγια του αποκαλύπτουν μυστικές πτυχές της ζωής του: «Όταν ό άνθρωπος ενωθεί με τον Χριστό, προσλαμβάνει τα Θεία ιδιώματα και μετέχει στην δόξα του Θεού. Έτσι, επικυρώνει με την ζωή του αυτό που είπε ό θείος Γρηγόριος ό Διάλογος, ότι "με μία ακτίνα ελαχίστου Θείου Φωτός βλέπεις όλο τον κόσμο". Πράγματι μία ακτίνα Θείου Φωτός μας προσφέρει την θεωρία του Θεού και την άπειρο γνώσι του ουρανίου κόσμου!.. Τότε γνωρίζομε ακόμη και αυτά που δεν γνωρίζομε.

»Τί απεραντοσύνη θα ιδούμε στην απειρία του Θεού, όταν ταυτισθεί ή νόησης μας προς την ακτίνα του Θείου Φωτός! Τότε, και αν ό κόσμος όλος έλθει επάνω-κάτω, δεν συμβαίνει τίποτε! Αφού ό Θεός αστραπιαίος σε περνάει από την μία μεριά τής γης στην άλλη, καταλαβαίνετε τί γίνεται!... Από τον βόρειο πόλο σε πηγαίνει στον νότιο πόλο... και είσαι και εδώ!».

ΒΙΒΛΙΟΓ. Ο ΠΑΤΗΡ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ. ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΥ . ΜΕΓΑΡΑ 2006


http://apantaortodoxias.blogspot.com/2011/07/blog-post_7213.html

0 Comments:

Post a Comment