Μόσχα
, 17 Μαρτίου 2006, 14:40, ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Το σημείο του Σταυρού και της Ορθόδοξης (Χριστιανικής) προσευχής είναι
ικανά να σκοτώσουν μικρόβια, και να μεταβάλουν της οπτικές ιδιότητες του
νερού.
Μία μελέτη.


Επιστήμονες έχουν αποδείξει πειραματικά τις θαυματουργικές ιδιότητες του σημείου του
Σταυρού και της προσευχής.
«Είναι διαπιστωμένο ότι η παλιά συνήθεια να γίνεται το σημείο του Σταυρού πάνω από το
φαγητό και το ποτό πριν το γεύμα, έχει ένα προφανές μυστικό νόημα. Πίσω από αυτό παραμένει
η πρακτική χρησιμότητα:
Η τροφή κυριολεκτικά καθαρίζεται μέσα σε μια στιγμή.
Αυτό είναι ένα μεγάλο
θαύμα, που κυριολεκτικά συμβαίνει κάθε ημέρα», είπε η φυσικός Angelina Malakhovskaya που
προσκλήθηκε από την εφημερίδα Zhizn την Παρασκευή.
Η Malakhovskaya έχει μελετήσει τη δύναμη του σημείου του Σταυρού με την ευλογία της
Εκκλησίας, για 10 περίπου χρόνια τώρα. Έχει διεξάγει ένα μεγάλο αριθμό πειραμάτων που έχει
επανειλημμένα επαληθευθεί, πριν τα αποτελέσματά τους έρθουν στη δημοσιότητα.
Ειδικότερα έχει ανακαλύψει τις απαράμιλλες βακτηριοκτόνες ιδιότητες του νερού μετά την
ευλογία του από μία Ορθόδοξη προσευχή και το σημείο του Σταυρού. Η μελέτη επίσης
αποκάλυψε μία νέα, ενωρίτερα άγνωστη ιδιότητα του λόγου του Θεού να μετασχηματίζει τη
δομή του ύδατος, αυξάνοντας αξιοσημείωτα την οπτική του πυκνότητα στην περιοχή του
φάσματος της βραχείας υπεριώδους ακτινοβολίας, γράφει η εφημερίδα.
Οι επιστήμονες έχουν επαληθεύσει την δύναμη της δράσης της Κυριακής
προσευχής (Πάτερ ημών) και του Ορθοδόξου σημείου του Σταυρού στα παθογενή
βακτήρια. Δείγματα νερού από διάφορες δεξαμενές (πηγάδια, ποταμούς, λίμνες) πάρθηκαν για
έρευνα. Όλα τα δείγματα είχαν goldish staphylococcus, ένα κολοβακτηρίδιο. Αποδείχθηκε εν
τούτοις, ότι αν η Κυριακή προσευχή λεχθεί και το σημείο του Σταυρού γίνει επάνω τους, ο
αριθμός των βλαβερών βακτηριδίων θα μειωθεί επτά, δέκα, εκατό ακόμη και πάνω από 1000
φορές.
Τα πειράματα έγιναν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείουν και την ελάχιστη πιθανή
νοητική επιρροή. Η προσευχή ειπώθηκε και από πιστούς και από απίστους, αλλά ο αριθμός των
παθογόνων βακτηρίων σε διάφορα περιβάλλοντα με διαφορετικές ομάδες βακτηρίων ακόμη και
τότε μειώθηκε, συγκρινόμενος με τα πρότυπα αναφοράς.

Οι επιστήμονες απέδειξαν επίσης την ευεργετική επίδραση που η προσευχή και το
σημείο του Σταυρού έχουν πάνω στους ανθρώπους. Όλοι οι συμμετέχοντες στα πειράματα είχαν
την πίεση του αίματός τους να τείνει να σταθεροποιηθεί, και τους αιματικούς δείκτες βελτιωμένους.
Κατά τρόπο εντυπωσιακό, οι δείκτες άλλαζαν προς την ίαση που χρειαζόταν: Στους υποτασικούς η
αιματική τους πίεση ανέβηκε, ενώ στους υπερτασικούς κατέβηκε.
Επίσης παρατηρήθηκε ότι το σημείο του Σταυρού εάν γίνεται πρόχειρα, με τα τρία δάχτυλα
βαλμένα μαζί απρόσεκτα ή τοποθετούμενα εκτός των απαραιτήτων σημείων (στο μέσο του κούτελου,
το κέντρο του ηλιακού πλέγματος, και στα κοιλώματα κάτω από το δεξί και αριστερό ώμο), το θετικό
αποτέλεσμα ήταν πολύ πιο αδύνατο, ή απουσίαζε εντελώς.
http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=1173

απόδοση στα ελληνικά υπό Λεοντίου Μoναχού Διονυσιάτου

Έτσι γίνεται κατανοητό το αναλλοίωτο του Αγιασμού, το ανέβασμα του ζυμαριού
από τα σταυρολούλουδα (λουλούδια του Επιταφίου), η διατήρηση φρέσκου του
Πασχαλιάτικου αυγού μέχρι τον επόμενο χρόνο, όταν τοποθετείται στο εικονοστάσι κλπ.
Η Εκκλησία δεν έχει φόβο από την έρευνα. Αντίθετα η έρευνα επιβεβαιώνει τις θέσεις της.
Αρκεί να μην ξεφύγουμε από την αληθινή, Ορθόδοξη Εκκλησία …Ο ισαπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779), έλεγε μεταξύ άλλων:


«Και όποιος τον κάμνει τον Σταυρόν, ποτέ δεν έχει ζημίαν, αλλά τον φυλάγει από κάθε λογής
φαρμακερόν πράγμα και από κάθε δαιμονικήν πείραξιν. Και ο άνθρωπος να τον έχει
σημαδεμένον απάνω του.
Να ανταμώσει τα τρία δάκτυλα της δεξιάς χειρός του και να τα βάλει πρώτον εις το
μέτωπον, είτα εις τον ομφαλόν, έπειτα εις το δεξιόν βυζίον, ύστερα εις το ζερβί βυζίον, και
να σκύπτει έως χαμηλά και πάλιν να σηκώνεται. Και ο Σταυρός, αδελφοί μου, πως είναι,
μάθετε»:


http://foteinosnous.blogspot.com/2010/05/blog-post_6124.html


«Όταν βάνωμεν το χέρι μας εις το
κεφάλι, φανερώνει ο Θεός, οπού ήτον
εις τον Ουρανόν.

Και όταν το βάλωμεν εις τον
ομφαλόν, φανερώνει πως εκατέβη εις
την γην και εσαρκώθη.
Και όταν το βάνωμεν εις το δεξιόν
μέρος άνωθεν του βυζίου, φανερώνει
πως είναι δίκαιος και αθάνατος, και πως
θέλει βάλει τους δικαίους εις τα δεξιά
του μέρη.
Και όταν το βάλωμεν εις το ζερβιόν
μέρος, φανερώνει πως θέλει κρίνει όλα
τα έθνη και θέλουν στέκονται εις το
ζερβιόν (αριστερόν) του μέρος και να
τους βάλει εις την κόλασιν».

Και όπου κινήσει να πηγαίνει ο άνθρωπος, πρώτον να κάμει τον
Σταυρόν, και να λέγει το «Κύριε Ιησού Χριστέ (ελέησόν με)».
«Ή εις το παζάρι κινάς ή εις το χωράφι ή εις το αμπέλι ή όταν φάγης ψωμί ή όταν
πίνης κρασί ή νερόν ή οπωρικόν ή όταν κοιμηθείς, να προσκυνήσεις τον Θεόν, να
σταυρώνεις και το σώμα σου, και ύστερον να πλαγιάσεις. Να κοιμηθείς, και θέλεις
σηκωθεί το πρωί γερός και χαρούμενος. Όθεν, αδελφοί μου, εκαταλάβετε και το
ηξεύρετε όλοι σας».

(Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Αυγ. Καντιώτη μητροπολίτου Φλωρίνης, Αθήναι 1999)


Από την Καινή Διαθήκη:
Σταυρόν ονομάζει ο Σωτήρ και τις δοκιμασίες της ζωής των πιστών:
«Και όποιος δεν λαμβάνει τον σταυρό του και δεν ακολουθεί πίσω Μου, δεν είναι άξιός
Μου».
(Ματθ. Ι-38).
Και όποιος δεν ακολουθεί τον Σωτήρα με αυτό τον τρόπο, κάνοντας υπακοή στο
θέλημά του και σηκώνοντας το σταυρό του, οδεύει στην απώλεια:
«Διότι πολλοί περιπατούν, για τους οποίους πολλές φορές σας έλεγα, τώρα δε και
κλαίγοντας σας λέγω, τους εχθρούς του σταυρού του Χριστού, των οποίων το τέλος
είναι απώλεια, για τους οποίους Θεός είναι η κοιλιά τους και η δόξα (τα κατορθώματά
τους) εκεί που έπρεπε να ντρέπονται, οι φρονούντες τα επίγεια»!
(Φιλιπ. Γ 18-19)
Πρέπει να κηρύσσεται η χάρη του Σταυρού, παρ’ όλο που σκανδαλίζει τους
απίστους, και γι’ αυτό μπορεί να μας διώκουν, όπως τον Απόστολο Παύλο:
«Εγώ δε αδελφοί, αν ακόμη την περιτομή κηρύσσω, γιατί πλέον διώκομαι; Εφ’ όσον
καταργήθηκε το σκάνδαλο του σταυρού;»
(Γαλ Ε‐11).Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου:

«…Ο Αδάμ δια του ξύλου της βρώσεως κατεκρίθη και ο νέος Αδάμ ο Χριστός ο Θεός ημών δια του ξύλου του σταυρού ημάς ενίσχυσε. Και επληρώθη ο λόγος του προφήτου λέγοντος, Έδωκας τοις φοβουμένοις σε σημείωσιν του φυγείν από προσώπου τόξου. Σημείον ο σταυρός εν μετώπω και χειρί του πιστού, τόξον δε η πλάνη, τοξότης ο διάβολος, βέλη οι αισχροί λογισμοί, πληγαί αι αμαρτίαι. Δεύτε οι πιστοί, απολαύσωμεν της προσκυνήσεως του τιμίου και αχράντου σταυρού»

0 Comments:

Post a Comment