Και τα ιδικά μας τα παιδιά και τα ιδικά μας τα ποίμνια και οι ιδικοί μας οι άνθρωποι, υπέρ ων κουραζόμεθα και αγωνιζόμεθα, ας το γνωρίζωμεν, θα ζουν μέσα εις την αμαρτίαν της καρδίας των, μέσα εις τα πάθη εις τα οποία ζη ολόκληρος η κοινωνία. Θα επιβιώσουν όμως εις την αιωνιότητα με το άρπαγμα που θα τους κάμη ο Θεός εις την ωρισμένην δι΄ έκαστον στιγμήν, την οποίαν ο ίδιος γνωρίζει.

Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης
Το αλίευσα ΕΔΩ

0 Comments:

Post a Comment