ΕΙΠΕ Ο ΑΒΒΑΣ ΠΑΜΒΩ

Ὑποθῆκες Ἀββᾶ
(ποιός τόν ἀκούει;)

Ὅταν ὁ Ἀββᾶς Παμβὼ αἰσθάνθηκε τό τέλος του, εἶπε στά πνευματικά του παιδιά: «Νά μήν κατοικήσετε μέ αἱρετικούς, οὔτε νά πιάσετε γνωριμίες μέ ἄρχοντες τοῦ κόσμου, καί τά χέρια σας νά μήν ἁπλώνονται γιά νά μαζέψουν, ἀλλά ν’ ἁπλώνονται περισσότερο γιά νά δίνουν»


http://christianvivliografia.wordpress.com/2010/11/18/%CE%B5%E1%BC%B6%CF%80%CE%B5-%E1%BD%81-%E1%BC%80%CE%B2%CE%B2%CE%AC%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CF%8E/

0 Comments:

Post a Comment