ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ


Συλλογικὴ παραφροσύνη… Ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο! Συνεχίζονται οι βολές κατά του ιερού θεσμού της οικογένειας.

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο ὑποδεικνύει τὴν ὑποβολὴ ἀποφάσεως 12267, διὰ τῆς ὁποίας μεταξὺ ἄλλων συνιστᾶται νὰ καταπολεμηθεῖ ὡς σεξιστικὴ στερεοτυπία (!) ἡ χρήση του... ὄρου «μητέρα».

Συνιστᾶται λοιπὸν ἡ παράκαμψις τῆς χρήσεως τῆς ἐννοίας αὐτῆς, ὡς ἀνασταλτικῆς της «ἰσότητος τῶν φύλων». Ἔτσι ἀξιολογεῖται ὁ ρόλος τῆς μητέρας ὡς παθητικὴ λειτουργία
ksipnistere.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment