Ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καλεῖ τὴν τρέχουσα ἐποχὴ " δεύτερο ἐκχριστιανισμὸ" μετὰ ἀπὸ 70 χρόνια πολιτικῆς ἀθεϊσμοῦ ἀπὸ τὴ σοβιετικὴ κυβέρνηση. Τώρα, ὁ κύριος στόχος τῶν σύγχρονων ἱεραποστόλων εἶναι νὰ φέρει τοὺς ἀνθρώπους πίσω στὴ χαμενη πίστη.
Τὸ θέμα πῶς θὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ πίστη στοὺς ἀνθρώπους στὸ σύγχρονο hi-tech κόσμο θὰ συζητηθεῖ στὸ Ὀρθόδοξο Φόρουμ Ἱεραπόστολων στὴ Μόσχα, τὸ ὁποῖο θὰ ξεκινήσει στὶς 16 Νοεμβρίου.

Ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζει μία μεγάλη πρόκληση καθὼς καλεῖται νὰ κηρύξει τὸ Εὐαγγέλιο σὲ τεράστιο ἀριθμὸ πιστῶν. Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ὑποστηρίζει ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν ἔχει διπλασιαστεῖ τὰ τελευταία 20 χρόνια. Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Συνόδου τοῦ Ἱεραποστολικὴ Τμήματος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ioann of Belgorod καὶ Stary Oskol λέει ὅτι ὄχι μόνο ἡ Ρωσία ἀλλὰ ἡ Εὐρώπη ἔχει ἀκόμα περισσότερους πιστούς.

Ὁ 21ος αἰώνας βάζει τοὺς ἱεραποστόλους μπροστὰ σὲ νέες προκλήσεις . Ἀνάμεσα σὲ αὐτὲς εἶναι ἡ ἀδυναμία τῆς...

πολιτιστικῆς ταυτότητας κατὰ τῆς παγκοσμιοποίησης, οἱ νέες ἐπιστημονικὲς ἀνακαλύψεις ποὺ ἀμφισβητοῦν πολλὰ δόγματα, ὁ πλουραλισμὸς τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν γνωμοδοτήσεων καὶ οἱ πολλὲς θρησκευτικὲς αἱρέσεις σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Ὁ Ἅγιος Νικολάι Kasatkin ἦταν ὁ πρῶτος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπός της Ἰαπωνίας καὶ τῆς Μητρόπολης Innokenty Veniaminov ποὺ διέδωσε τὴν πίστη ἀνάμεσα στὰ μικρὰ ἔθνη τῆς Σιβηρίας καὶ τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς καὶ μετέφρασε τὴν Ἁγία Γραφὴ στὴ γλώσσα Yakut. Οἱ ἱεραπόστολοι γνώριζαν πολὺ καλὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὶς παραδόσεις τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐκχριστιάνιζαν, λέει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ioann.

Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ κατανοήσουμε τοὺς ἄλλους πολιτισμούς, γιὰ νὰ μετατρέψουμε τοὺς ἀνθρώπους. Ὅταν Μητροπολίτης Innokenty κήρυξε στὴν Aleutians, μετέφρασε προσευχές, χρησιμοποιώντας τὸν πολιτισμὸ εἰδικὲς ὁρολογίες. Γιὰ παράδειγμα δὲν μποροῦσαν νὰ καταλάβουν τί εἶναι τὸ ψωμί, καθὼς δὲν καλλιεργοῦν σιτάρι καὶ οὔτε τρῶνε ψωμὶ ἀλλὰ εἶναι ψαράδες. Ἔτσι, ὁ ἱεροκήρυκας ἄλλαξε ψωμὶ μὲ τὰ ψάρια, πράγμα τὸ ὁποῖο τὸν βοήθησε νὰ φέρει τὸν κόσμο τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους.

Σήμερα ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διεξάγει ἱεραποστολικὸ ἔργο τοῦ σχεδὸν σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Τὸ φόρουμ τῆς Μόσχας θὰ παραστοῦν οἱ 200 συμμετέχοντες.

0 Comments:

Post a Comment