Οι καλεσμένοι του Θεού

Καθημερινά στρώνεται το δείπνο της φιλανθρωπίας από τον Ουράνιο Θεό και Πατέρα μας και όλοι οι άνθρωποι είμαστε καλεσμένοι στην βασιλεία Του, που πριν από μας για....
μας ο Πανάγαθος έχει ετοιμασμένη.
Αλλοίμονο όμως! Άλλοι από μας με δήθεν σοφές μικρότητες, και άλλοι από την προσκόλλησή μας στο υλιστικό φρόνημα και άλλοι για το σφιχταγκάλιασμά μας με τα σαρκικά πάθη, δεν γινόμαστε άξιοι για το Ουράνιο Δείπνο.

Έτσι ο Θεός χαρίζει τη φιλανθρωπία του, τον πλούτο των αγαθών του, στους αμαρτωλούς. Σ’ αυτούς που τριγυρίζουν στους πλατείς δρόμους της αμαρτίας στέλνει ο Θεός τον Γιό Του, που και δούλος ακόμη καταδέχθηκε να γίνη, που δεν ήλθε να καλέση τους «δίκαιους» αλλά τους αμαρτωλούς σε μετάνοια.


(Θεοφύλακτος Βουλγαρίας)


0 Comments:

Post a Comment