Πογκρὸμ κατὰ τῶν ἔνστολων ὀρθοδόξων χριστιανῶν ποὺ ἀρνοῦνται νὰ παραλάβουν τὴν κάρτα τοῦ πολίτη, ἔχει ἐξαπολύσει μέσα στοὺς κόλπους της ἡ ἡγεσία τῆς ΕΛΑΣ, κάνοντας ἐργολαβία γιὰ λογαριασμὸ τῆς κυβέρνησης. Ὁ ἀρχηγός της, ὁ «καταπράσινος» κ. Ἐλευθέριος Οἰκονόμου, ἐξοντώνει ὑφισταμένους του, τὴν ὥρα ποὺ προσπαθεῖ νὰ ρίξει γέφυρες, μέσω ἀποστράτων φίλων του, σὲ «δεξιοὺς» κύκλους. Τὴν ἴδια ὥρα, τὰ μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας σιωποῦν ὑποκριτικά, ὅπως καὶ ἡ ἀριστερόστροφη καὶ ἁρμόδια γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν ἀνεξάρτητη ἀρχή, ποὺ τὸ μόνο ποὺ κάνει εἶναι νὰ «παρεμβαίνει» μὲ «πολιτικῶς ὀρθὰ» καὶ «προοδευτικὰ» κριτήρια. Μετὰ τὴν ἀπόταξη τοῦ Δημήτρη Ἀνδρεάκου λοιπόν, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν ἄρνησή του ἐπικαλούμενος θρησκευτικοὺς λόγους, δύο ἀκόμα ἀστυνομικοί, ἀναμένουν νὰ περάσουν ἀπὸ πειθαρχικὸ συμβούλιο καὶ νὰ ἀποταχθοῦν. Ὑπηρετοῦν ἀμφότεροι στὸ ΑΤ Σταυρούπολης στὴ Θεσσαλονίκη καὶ διακηρύσσουν πρὸς πάσα κατεύθυνση ὅτι δὲν θὰ κάνουν πίσω, προβαίνοντας σὲ μία θαρραλέα ὁμολογία πίστεως. Ἡ ὑπόθεσή τους ἀκολουθεῖ ἐκείνη τοῦ Ἀναστάσιου Θεοδωρίδη, ἀπὸ τὸ ΑΤ Σταυρούπολης ἐπίσης, ὁ ὁποῖος παραιτήθηκε ἀπὸ...

τὴν ΕΛΑΣ, καθὼς εἶχε κατοχυρώσει δικαίωμα γιὰ σύνταξη (ἔφυγε βέβαια νωρίς, χάνοντας χρήματα), ὥστε νὰ μὴν παραλάβει τὴν κάρτα τοῦ πολίτη. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες μας, καὶ ἄλλοι ἀστυνομικοὶ ἑτοιμάζονται νὰ ἀντισταθοῦν στὴ μεθόδευση τῆς ἡγεσίας τῆς ΕΛΑΣ, ἡ ὁποία δὲν κάνει τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ μετατρέπει τὸ Σῶμα σὲ δύναμη πραιτοριανῶν, ἀπονευρώνοντας τό. Ἡ ἀπόπειρα ἐθνικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ ἀποχρωματισμοῦ τῆς ΕΛΑΣ, μὲ τὴ συνέργεια ἀνώτατων ἀξιωματικῶν οἱ ὁποῖοι «κάνουν καριέρα», ὅπως λένε εἰρωνικὰ οἱ ὑφιστάμενοί τους, εἶναι πλέον ἐξόφθαλμη καὶ ἔχει ἀρχίσει νὰ προκαλεῖ τὴν προσοχὴ τῆς ἀντιπολίτευσης, μὲ ὅ,τι αὐτὸ μπορεῖ νὰ σημαίνει. Ἡ ἀστυνομία «βράζει» καὶ παρὰ τὴν ἀνεξήγητη σιωπὴ τῆς Ἐκκλησίας (ποὺ ἀλώθηκε ἀπὸ οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι βέβαια δὲν ἔχουν κανένα πρόβλημα μὲ τὴν παγκόσμια διακυβέρνηση), οἱ ἔνστολοι ἑτοιμάζουν στὴν πολιτικὴ τοὺς ἡγεσία «χουνέρια». Τὴν ἴδια ὥρα, σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ «ΕΚ», χριστιανικὲς ὀργανώσεις ἑτοιμάζουν μπαρὰζ κινητοποιήσεων κατὰ τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, ἐνῶ χιλιάδες ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ πολίτες διακηρύσσουν σὲ ὅλους τους τόνους ὅτι δὲν θὰ παραλάβουν τὴν ἐπίμαχη κάρτα φακελώματος καὶ παρακολούθησης, ποὺ φαλκιδεύει τὶς ἐλευθερίες μας.
Πηγη: elkosmos.gr


0 Comments:

Post a Comment