. Σὲ συγκινητικὴ ἀτμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στὸν Πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Φανάρι ἡ χειροτονία ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τοῦ Μητροπολίτη Προύσης Ἐλπιδοφόρου. Στὴν Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν Ἱεράρχες τοῦ Θρόνου καὶ ἄλλων Ἐκκλησιῶν ἐνῶ συμπροσευχόμενος παρέστη καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος.
. «Ἐξελέγης καὶ χειροτονεῖσαι σήμερον ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν τῷ ὁποίῳ “συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν” (Μάρκ. β´2). Χειροτονεῖσαι Μητροπολίτης Προύσης, μίας τν διακεκριμένων παρχιν το Οκουμενικο Θρόνου, μως κα ατςποτελούσης σήμερον μέρος τς «Δακρυσμένης Μικρασίας» πο δν χει ψάλτη οδ παπά. λλ᾽ χι δι πάντα, χι ες τ διηνεκές. Ἡ εὐρωπαϊκὴ προοπτικὴ καὶ πορεία τῆς Τουρκίας, τὴν ὁποίαν πλειστάκις ἀνεπιφυλάκτως ὑπεστηρίξαμεν εἰς διάφορα διεθνῆ φόρα, δίδει βασίμους ἐλπίδας ὅτι καὶ ὡς πρὸς τοῦτο ἀλλαγαὶ θὰ γίνουν. Κα θ κτυπήσουν σήμαντρα πο τώρα εναι σιωπηλ κα σ θ μπορς ν μεταβαίνης ες τρεμα τοπία μ τλαιόδενδρα τς γς τς Βιθυνίας”, τς ποίας Βιθυνίας πέρτιμος κα ξαρχος εσαι πλέον π τς σήμερον – κα τατα πάντα διότι “ξουσίαν χει υἱὸς τονθρώπου π τς γῆς”, ὅπως ἠκούσαμεν εἰς τὸ εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα», εἶπε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀπευθυνόμενος στὸ νέο Μητροπολίτη λίγο πρὶν τὸν χειροτονήσει. «Ὁ συμπροσευχόμενος σήμερον Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ φίλτατος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς κ. Ἱερώνυμος γράφει εἰς πρόσφατον κείμενόν του ὅτι ἡ πόλις αὐτή, ἡ Κωνσταντινούπολις, “δὲν εἶναι μόνο παρελθόν, εἶναι καὶ παρὸν καὶ κυρίως τὸ μέλλον”, εἶναι ἡ πόλις τοῦ μέλλοντος ἀπὸ ἀπόψεως κυρίως πνευματικῆς. Καὶ συνεχίζει: “Ἡ Κωνσταντινούπολη, χάρη στὴν παράδοση ποὺ διασώζει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἔχει ὅλες τὶς προϋποθέσεις νὰ δώσει τὸ ὅραμα σὲ ἕναν κόσμο ποὺ καταρρέει”».

ΠΗΓΗ: amen.gr


http://christianvivliografia.wordpress.com

0 Comments:

Post a Comment