Εάν έπεσες, Σήκω - Αββάς Σισώης

«Εάν έπεσες, Σήκω… Έως ότου σε βρει ο θάνατος ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο «όπου ευρώ σε εκεί και κρινώ σε»; Μόνο εύχου στον Θεό να βρεθείς την τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την αγία μετάνοια».


Αββάς Σισώης


0 Comments:

Post a Comment